logo

आम्हाला कॉल करा
०२३१-२६९१३२९ / २६९३५१७
ई-मेल
pnsbl@rediffmail.com
एस. एम. एस. अलर्ट
आपल्या खात्यातील रक्कम तपासण्याकरिता बँकेने एस. एम. एस. अलर्ट ही सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. याकरिता आपण आपल्या रजिस्टर मोबाईल वरून BAL कॅपिटलमध्ये टाईप करून ८९७५५०५१५२ या नंबर वरती एस. एम. एस. करा.
Test Data
Test Data
Test Data
Test Data
Test Data
Test Data
Test Data
Test Data
Test Data
Test Data
Test Data
Test Data
Test Data
Test Data
Test Data
Test Data
Test Data
Test Data
Test Data
Test Data
Test Data
Test Data
Test Data
Test Data
Test Data
Test Data
Test Data
Test Data
Test Data

आमच्याशी संपर्क साधा
आमच्याशी संपर्क साधा आणि आपल्याकडे काही प्रश्न असल्यास आम्हाला कळवा