logo

आम्हाला कॉल करा
०२३१-२६९१३२९ / २६९३५१७
ई-मेल
pnsbl@rediffmail.com
कोअर बॅंकिंग
पंचगंगा बँकेची स्थापना २२ फेब्रुवारी १९७२ साली झाली. बँकेने सन १९८८ पासून संगणकीय तंत्रज्ञान आत्मसात केले आहे. बँकेच्या कोणत्याही शाखेमधून व्यवहार (ANY BRANCH BANKING) करण्याची सेवा बँकेने सन २०११-२०१२ पासून सुरु केली त्याचबरोबर १६ एप्रिल २०१२ रोजी या (ANY BRANCH BANKING) चे रूपांतर यशस्वीरित्या कोअर बॅंकिंग सेवेमध्ये करण्यात आले. बँकेचे स्वतःचे अद्ययावत डेटा सेंटर मुख्य कार्यालयात आहे त्याचबरोबर डी. आर. साईट ही महाद्वार रोड शाखेमध्ये आहे..
Test Data
Test Data
Test Data
Test Data
Test Data
Test Data
Test Data
Test Data
Test Data
Test Data
Test Data
Test Data
Test Data
Test Data
Test Data
Test Data
Test Data
Test Data
Test Data
Test Data
Test Data
Test Data
Test Data
Test Data
Test Data
Test Data
Test Data
Test Data
Test Data

आमच्याशी संपर्क साधा
आमच्याशी संपर्क साधा आणि आपल्याकडे काही प्रश्न असल्यास आम्हाला कळवा