logo

आम्हाला कॉल करा
०२३१-२६९१३२९ / २६९३५१७
ई-मेल
pnsbl@rediffmail.com
आर टी जी एस / एन ई एफ टी
सभासदांची / ग्राहकांची गरज ओळखून बँकेने आर टी जी एस / एन ई एफ टी सेवा उपलब्ध करून दिली आहे. आपल्या खात्यामधील रक्कम भारतातील कोणत्याही बँकेच्या शाखेमध्ये पाठवू शकता अथवा तेथून आपल्या खात्यामध्ये जमा करू शकता. .
  • NEFT:
    • वेळ: सोमवार ते शुक्रवार सकाळी ९.३० ते दु. ३.३०
    • शनिवार: सकाळी ९.३० ते ११.००
  • RTGS:
    • वेळ: सोमवार ते शुक्रवार सकाळी ९.३० ते दु. ३.३०
    • शनिवार: सकाळी ९.३० ते ११.३०
Test Data
Test Data
Test Data
Test Data
Test Data
Test Data
Test Data
Test Data
Test Data
Test Data
Test Data
Test Data
Test Data
Test Data
Test Data
Test Data
Test Data
Test Data
Test Data
Test Data
Test Data
Test Data
Test Data
Test Data
Test Data
Test Data
Test Data
Test Data
Test Data

आमच्याशी संपर्क साधा
आमच्याशी संपर्क साधा आणि आपल्याकडे काही प्रश्न असल्यास आम्हाला कळवा